CS-sektionen

Vid NTK

Om oss

CS-sektionen, där CS står för Computing Science, är en sektion vid Umeå Universitet för studerande på civilingenjörsprogrammen i interaktion och design och teknisk datavetenskap, eller kandidatprogrammet i datavetenskap, eller någon som läser merparten av sina kurser under Institutionen för Datavetenskap.

Sektionen arbetar för att din studietid ska bli den bästa möjliga. Vi bevakar och ser till att utbildningen förs på rätt sätt, vi arbetar med arbetsmarknadsfrågor så du får bästa möjliga chans i arbetslivet, vi ansvarar för det studiesociala så du kan trivas med allt runtomkring studierna samt att vi har i uppgift att sprida information som är viktig för dig.

NTK

CS-sektionen är en sektion under NTK, Umeå naturvetar- och teknologkår, vid Umeå universitet. Läs mer om kårens arbete här.

Vill du komma i kontakt med oss?

Beroende på vad ditt ärende gäller så finns det olika sätt att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar hittar du här. Är du osäker på vem du ska kontakta kan du alltid skicka ett DM på instagram eller messenger, alternativ kontakta ordförande för vidare hänvisning.

💼

Företagsärenden

arbetsmarknad@cssektionen.se

👋

Övriga ärenden

Messenger